GE - TELE REC varmistaa sähkönsyötön kriittisiin sovelluksiin