MUUT ARTIKKELIT03/201730.11.2017

Ahlsell VVS – effektiva och pålitliga helhetstjänster

Under den senaste tiden har konjunkturen inom byggandet i Finland haft en uppåtgående trend. Särskilt bostadsbyggandet är livligt och antalet nya projekt ligger på en rekordhög nivå. De fastighetstekniska systemens andel av byggnadernas värde ökar ständigt och bland annat de ökade kraven på energieffektivitet och minskad genomsnittsstorlek på bostäderna stöder denna trend.

”Ahlsell har satsat kraftigt på tillväxten inom VVS-branschen och resultaten kan ses. Marknaden växer som helhet och kunderna har visat förtroende för vår verksamhet och återkommer om och om igen för att handla på Ahlsell via olika kanaler. Vi har ett starkt stöd från koncernen beträffande bland annat inköp och utvecklingsarbetet, så vi kommer även i fortsättningen att vara landets ledande tjänsteleverantör inom teknisk partihandel”, säger branschdirektör Pasi Paakkunainen på Ahlsell VVS.

Omfattande sortiment – utvecklas efter behoven

Grunden för Ahlsells verksamhet är ett helhetstjänstekoncept, där vi strävar efter att erbjuda kunderna allt de behöver under samma tak. Detta betyder till exempel att Ahlsell kan erbjuda ett stort sortiment av VVS-produkter men också de tillbehör som montörerna behöver vid installationen, till exempel verktyg och personlig skyddsutrustning – bekvämt och utan att slösa tid.

”Det hör inte till dagens melodi att slösa tid och pengar på att åka runt mellan olika butiker. Vårt omfattande sortiment omfattar kvalitetsprodukter för proffs, och vi håller det uppdaterat på så sätt att utvecklingen på marknaden och kundernas behov styr utbudet. När vi utvecklar sortimentet samarbetar vi på koncernnivå för att kunna säkerställa den bästa kundbetjäningen och därigenom har vi goda kontakter till alla betydande leverantörer. Vi satsar också på egna, så kallade private label-produkter, som också är av proffskvalitet, och ofta aningen förmånligare”, berättar Paakkunainen.

Webbutikens popularitet ökar

Övriga fokusområden för utvecklingen är utvecklingen av butiksnätverket, rekrytering och utbildning av kompetent personal samt utveckling av den elektroniska handeln. Verksamheten har från början utgått ifrån en fungerande logistik, och ett viktigt mål för oss är att få logistiken att bli så perfekt som möjligt.

”Vårt butiksnätverk omfattar 35 verksamhetsställen runt om i landet och från dem kan man oftast genast ta med sig de vanligaste produkterna. VVS-produkter ingår i alla butikers sortiment. Den elektroniska handeln har på några år mångfaldigats, eftersom vår reformerade webbutik har visat sig vara mycket fungerande och populär. Produktuppgifterna är lättillgängliga och man kan enkelt beställa också med mobila enheter, så vi förväntar oss att webbutikens popularitet kommer att fortsätta att öka”, konstaterar Pasi Paakkunainen.

Ny kompetens till kundtjänsten

Ahlsell Oy har under den senaste tiden svarat på den ökande efterfrågan också genom att förstärka organisationen med nya proffs. Vi har satsat på att utbilda personalen, för att kunna svara på kundbehoven så bra som möjligt.

”Våra försäljare är aktiva, vänliga och de känner kundernas behov, vilket gör att de kan erbjuda de bästa möjliga lösningarna för de problem som kunderna har. Behovet av ny kompetens ökar när tekniken utvecklas. Digitaliseringen framskrider fort och också inom VVS-branschen förbereder man sig för nya, smarta produkter på marknaden. Tack vare fler smarta egenskaper hos system och produkter kan man bland annat hantera produkters livscykel bättre och förbättra effektiviteten i serviceverksamheten”, bedömer branschdirektör Paakkunainen.

Ahlsell Oy:s rötter ligger i VVS-branschen. Förvärvet av Suomen LVI-Tukku år 1999 medförde att Ahlsell expanderade till Finland. Detta gav landet en stark aktör inom den tekniska partihandeln. Ahlsells starka sidor är effektiv logistik, omfattande butiksnätverk, kompetent kundbetjäning samt marknadens mest omfattande koncept för helhetstjänster.