LVI01/201701.04.2016

Hiljaa hyvä tulee: Desibeliviemärit valtaavat alaa

Valurauta on ollut perinteinen kiinteistöjen viemäröintiratkaisu silloin, kun tilojen äänieristykselle on asetettu erityisiä vaatimuksia. Nyt näihin kohteisiin valitaan kuitenkin entistä useammin muoviputki. Sillä voidaan saavuttaa hyvä ääneneristys, kunhan valitaan oikea putki ja kiinnitystapa. Lisäksi muoviputki tarjoaa lukuisia muita etuja.

Valurautaputken hyvä ääneneristyskyky perustuu sen massaan. Paksu ja tiheä seinämä läpäisee huonosti ääntä ja useimmiten kuuluvimmat äänet näissä järjestelmissä ovatkin runkoääniä. Oikein suunnitellulla muoviputkella voidaan kuitenkin saavuttaa jopa parempi ääneneristyskyky, sillä myös runkoäänet saadaan joustavan muovimateriaalin ansiosta hallintaan.

Vaimennuksen salaisuus piilee muoviputkessakin yksinkertaisesti sen massassa. Valtaosa markkinoilla olevista ns. dB-putkista on kuitenkin massaltaan melko kevyitä: esimerkiksi 110 mm putken massa on vain 4-6 kg/m². Tällä massalla ei vielä ylletä parhaaseen lopputulokseen.

Markkinoiden hiljaisin muoviputki on Wavinin valmistama Asto, jonka massa on yli 10 kg/m². Fraunhofer Instituutin viime vuonna uusien standardien mukaan tekemässä testissä tämä näkyi selvänä erona muihin dB-putkiin verrattaessa. Asto oli mittauksisa vähintään 4 dB hiljaisempi kuin muut mitatut putket. Massaero on erityisesti ilmaäänien vaimennusominaisuuksien kannalta todellakin merkitsevä ja tekee Astosta vertailukelpoisen valurautaputkien kanssa.

Hyvät testitulokset eivät yksinään riitä takaamaan hyvää lopputulosta. Siksi viemäröinti kannattaa aina suunnitella tapauskohtaisesti. Tähän tarkoitukseen on Wavin-Labkolla ohjelmisto, jolla voidaan 11 eri muuttujan avulla simuloida todellisuutta vastaavia tilanteita. Näin varmistutaan, että lopputulos vastaa tavoitteita.

Urakoitsijakin hyötyy

Muhvillinen muoviputki on erittäin asentajaystävällinen. Se on nopea asentaa ja sitä on helppo työstää ja putkien liittäminen toisiinsa on helppoa. Korroosio-ongelmaakaan ei ole. Tämän ansiosta muoviputkien käyttö tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin perinteisen valurautaputken.

Viemäriäänien vaimentaminen on monessa rakennuksessa tärkeä asia esimerkiksi alakaton yläpuolisissa asennuksissa. Erityisesti se on huomioitava sairaaloissa, konsertti- ja luentosaleissa, hotelleissa ja tietysti myös asuinrakennuksissa. Hyvällä suunnittelulla, joka pitää sisällään myös oikean kannakoinnin, on muoviputkista rakennettu viemäröinti äänenvaimennusominaisuuksiltaan huippuluokkaa.