LVI03/201630.11.2016

Kiinteistöviemäröinti murroksessa – ääntä vaimentavien ratkaisujen tarve kasvaa

Muoviset desibeliviemäröintiratkaisut valtaavat markkinaa perinteisiltä valurautaisilta viemäristöiltä. Asumismukavuusvaatimusten kasvaessa myös tehokkaasti ääntä vaimentaville muovisille viemäriratkaisuille on kasvavaa kysyntää. Fraunhofer Instituutin, Euroopan suurimman teknisen alan tutkimuslaitoksen, uusi ohjeistus kiinteistöviemäröintijärjestelmän äänenvaimennuskyvyn testaukseen, tarjoaa entistä luetettavammat ja vertailukelpoisemmat testitulokset. Ohjeistuksen myötä suunnittelijan, urakoitsijan tai rakennuttajan on helppo verrata eri järjestelmien testituloksia ja valita juuri sen ratkaisu, joka antaa kohteeseen sopivan äänitason.

Muoviset desibeliviemäröintiratkaisut pienentävät kohteen kokonaiskustannuksia

Perinteiset valurautaiset viemäristöt korvataan yhä useammin helppoasenteisilla muovisilla desibeliviemäristöillä. Suosio selittyy Wavin-Labkon tuotepäällikön Teemu Sillvanin mukaan muovisen viemäristön ylivoimaisilla ominaisuuksilla: valurautaisiin verrattuna asennus onnistuu muovisilla jopa 50 % nopeammin, kokonaiskustannukset ovat selkeästi edullisemmat ja työstettävyys aivan omaa luokkaansa.

– Työmaalla jokainen säästynyt minuutti tarkoittaa helpotusta kustannuksiin ja aikataulupaineisiin, mikä on kaikkien osapuolien etu. Pelkästään se, että muoviosat painavat vain murto-osan valurautaisiin osiin verrattuna tarkoittaa merkittävää ajallista säästöä – viemärin osien päiden maalaamisen ja epoksoinnin välttämisestä puhumattakaan, kertoo Sillvan.

Tärkeimmältä ominaisuudeltaan eli ääneneristävyydeltään muovinen desibeliviemäri vastaa täysin valurautaista kilpailijaansa.

– Vaikka valuraudalla on kiistatta hyvät ääneneristävyysominaisuudet, on muovi kuitenkin joustava, pehmeä materiaali, joka vaimentaa runkoääniä valurautaa paremmin. Muovisen viemärin ääneneristävyyden suhteen pätee helppo sääntö: mitä tiheämpää ja paksumpaa putken materiaali on, sitä paremmin se eristää sekä runko- että ilmaääniä, hän jatkaa.

Vertailukelpoisemmat tulokset päivitetyillä testiohjeilla

EN-standardi, jolla kiinteistöjen viemäreiden äänentasoa testataan, on hyvä mittari viemärin äänenvaimennuskyvyn todentamiseen. Teemu Sillvanin mukaan äänitestausten tuloksiin tulee suhtautua kuitenkin riittävällä kriittisyydellä, sillä ne esitetään usein tuotteen kannalta suotuisassa valossa.

– Testituloksia arvioitaessa tulisi kiinnittää huomiota muun muassa siihen, millaisilla kannakkeilla testi on toteutettu. Paitsi putken äänenvaimennusominaisuuksilla niin myös kannakoinnilla, on merkittävä vaikutus runkoäänien eristävyyteen. Todellinen viemäristä syntyvä ääni muodostuu aina runko- ja ilmaäänien kokonaisäänentasosta, hän korostaa ja jatkaa, testiraportteja tutkittaessa on myös erittäin olennaista kiinnittää huomiota siihen, mitä arvoa testiraporteista tarkastellaan. Raporteissa on useita erilaisia ja eri standardeihin perustuvia tuloksia, joten on tärkeää että verrataan samoja arvoja keskenään.

Ennen 2014 järjestelmän valmistaja pystyi asennuksella vaikuttamaan testituloksiin. Testitulosten objektiivisuuden ja vertailukelpoisuuden takaamiseksi Fraunhofer Instituutti, Euroopan suurin teknisen alan tutkimuslaitos, julkaisi heinäkuussa 2016 uudet ohjeet viemäreiden äänieristävyyden testaamisesta SFS-EN 14366 -standardin mukaisesti. Ohjeessa korostetaan, että ennen vuotta 2014 tehdyt testit eivät ole enää sellaisenaan päteviä. Uusissa testeissä asennuksen testejä varten suorittaa Fraunhofer Instituutti, jolla saadaan aidosti objektiivisia testituloksia.

Desibeliviemäreissä selkeästi kaksi luokkaa

Muoviputken ääneneristävyys on ennen kaikkea kiinni putken tiheydestä ja seinämäpaksuudesta. Valtaosa markkinoilla olevista dB-viemäreistä on äänen vaimentamiskyvyltään keskitason järjestelmiä eli niin sanotun Mid-Spec-luokan viemäreitä. Mid-Spec -luokan viemärit ovat lähellä tosiaan tiheyden ja seinämäpaksuuden suhteen ja siten myös ääneneristysominaisuuksiltaan.

Tämän lisäksi markkinoilla on High-Spec-luokka, jonka ääneneristävyys on selkeästi parempi kuin Mid- Spec luokan. Alla olevassa taulukossa on esitetty kolmen eri järjestelmän tulokset mitattuna asennusseinään takaa kahdella eri virtaamalla. Testi on tehty Fraunhofer Instituutissa uuden ohjeen mukaisesti.

  Wavin Asto dB Wavin SiTech+ Mid-Spec tuote X
UG front, virtaama 2,0 l/s 19 dB(A) 23 dB(A) 24 dB(A)
UG front, virtaama 4,0 l/s 23 dB(A) 27 dB(A) 28 dB(A)

 

Tuloksista huomataan, että Wavin Aston (High-Spec) äänitasot ovat merkittävästi pienemmät (4 dB) kuin Mid-Spec-luokan tuotteilla. Koska desibeli on logaritminen arvo, niin 3 dB vähennys vastaa käytännössä sitä, että kahdesta saman äänitason tuottavasta äänilähteestä otetaan toinen kokonaan pois.

Neljän desibelin ero viemärin äänenvaimennusominaisuuksissa on merkittävä ero asuin- ja käyttömukavuuden kannalta. Juurikin tästä syystä Teemu Sillvanin mukaan High-Spec-luokaan kuuluvia desibeliviemäröintijärjestelmiä voi verrata autojen premiumluokitukseen:

- High-Spec –luokan desibeliviemärit ovat Mid-Spec –luokkaa vähän kalliimpi, mutta huomattavasti parempia äänenvaimennuskyvyltään. Juuri tästä syystä ääniteknisesti vaativiin kohteisiin, kuten sairaalat, konsertti- ja luentosalit sekä hotellit kannattaa valita hyvin ääntäeristävä High Spec-luokan viemäri.