LVI03/201516.11.2015

Muoviputkituotteiden NPM-merkki viestii laadusta

Kirjainyhdistelmän NPM takana on vuonna 2004 Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa käyttöön otettu Nordic Poly Mark –laatumerkki, joka kertoo muoviputkituotteen soveltuvuudesta pohjoisiin ilmasto-olosuhteisiin ja olevan materiaalikestävyydeltään ja teknisiltä ominaisuuksiltaan käyttötarkoitukseen sopiva.

Yhteispohjoismaisten NPM-laatuvaatimusten tarpeellisuutta tukee ilmaston lisäksi rakentamiskulttuurin samankaltaisuus. Yhtenä vaikuttimena NPM-laatumerkille on ollut myös se, että rakennustuotteiden eurooppalaiset harmonisoidut standardit ovat muoviputkien osalta edelleen keskeneräiset ja muoviputkilta puuttuu edelleen EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen harmonisoitu CE-merkintä.

Vaativa sertifiointiprosessi laadun takeena Nordic Poly Mark –merkin käyttöoikeuden perusteet ovat neljän pohjoismaisen sertifioijan - ruotsalaisen SP Certifiering, tanskalaisen Dancert A/S, norjalaisen Nemko AS ja suomalaisen Inspecta Sertifiointi Oy muodostaman INSTACERT - ryhmän määrittelemät Nämä vaatimukset ovat huomattavasti laajempia ja yksityiskohtaisempia kuin mitä valmisteilla olevat harmonisoidut standardit - CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus tulevat edellyttämään.

Sertifiointiprosessi käynnistyy valmistajan hakemuksesta INSTA-CERT:ille. Tämän jälkeen tuotteelle tehdään tyyppitestaus, jonka sisältö vaihtelee tuotekohtaisten yhteispohjoismaisten sertifiointiohjeiden eli SBC (Särskilda Bestämmelser för Certifiering) ohjeiden mukaisesti.

Monikohtaisessa arviointimenettelyssä tuotteet tarkastaa sekä ulkoinen taho että valmistaja itse. Tyyppitestauksen suorittaa sitoutumaton testauslaitos, joka raportoi tulokset INSTA-CERT:ille ja valmistajalle. Suomessa tehtävää hoitaa VTT Expert Services Oy.

Sertifiointiin kuuluu tyyppitestausten lisäksi valmistajan tuotannon tarkastus. Toimenpiteellä selvitetään SBC:n vaatimusten mukaisen valmistajan oma laadunvalvonta ja edellytykset pitää yllä tuotteiden tasaista laatua. Käytössä olevien laitteistojen ja tuotantolinjojen lisäksi tarkistetaan varastojen hallinta sekä henkilöstön ammattitaito.

Tuotteiden ja tuotannon laadunvarmistusta kontrolloidaan sertifikaatin myöntämisen jälkeenkin SBC:ssä määritellyllä tavalla. INSTA-CERT:in hyväksymät testaus- ja tarkastuslaitokset tekevät kontrollitarkastuksia, joiden avulla varmistetaan, että edellytykset Nordic Poly Mark – merkinnän käytölle ovat pysyneet muuttumattomina.