LVI02/201416.05.2014

PIPELIFE DUETA™ -maalämpökollektori tehostaa maalämpökaivoa

Pipelife on kehittänyt uudentyyppisen maalämpökollektorin yhteistyössä maalämpöasentajien kanssa. Maalämpökollektorin tunnistat tulo-ja paluuputken yhdistävästä yhtenäisestä rakenteesta ja Dueta™ tuotemerkistä. Tuotteen kehittämisessä keskityttiin maalämpöputken korkean hyötysuhteen varmistamiseen ja maalämpökollektorin helppoon asennettavuuteen.

Maalämpöjärjestelmien kehityksessä on alettu kiinnittää huomiota myös lämpökaivon komponentteihin, jotka varmistavat korkean lämmön siirtymän maaperästä. Aikaisemmissa malleissa lämmöntalteenottokyvyn parantaminen saattoi vaarantaa kollektorin helpon asennettavuuden.

Maalämpöllä säästetään, mutta Duetalla säästät enemmän

Pipelife Dueta maalämpöputkessa putkenerotin valmistetaan jo tuotantolinjalta osaksi maalämpöputken rakennetta. Erotin pitää tulo- ja paluuputket erillään maalämpökaivon koko matkalta, estäen ei toivotun lämmönsiirtymän tulo- ja paluuputken välillä.

”Pipelife Duetalla pyritään varmistamaan korkea lämmöntuotto koko järjestelmälle, jolloin se tuo maalämpöjärjestelmän hankkijalle konkreettista lisäsäästöä. Duetan kollektoriin integroitu erotin painaa putket maalämpökaivon seinämiin tehostaen lämmön siirtymää kalliosta, kun eristävää vettä ei ole putken ja paremman lämmönluovutuskertoimen omaavan kallion välillä. Kallion lämmönluovutuskerroin on tyypillisesti 3–4 W/(K*m) riippuen kallion laadusta, kun taas vedellä sen on vain 0,6 W/(K*m) ja tällä saavutetaan merkittävä eroa” kertoo Mika Ervasti Pipelifelta.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) toteutti Oulun Herukassa Thermal Reponse Test (TRT) vertailumittauksen Pipelife Dueta™ ja perinteisellä maalämpökollektorilla varustetun maalämpökaivojen välillä. Tutkimuksessa havaittiin selkeä ero uudentyyppisen maalämpökollektorin lämmöntalteenottokyvyssä.

Maalämpökaivon energiantuottoa arvioitaessa esitetään yleensä vain maalämpöputken lämpöresistanssikuluja. Todellisuudessa lämmön talteenottokyky vaihtelee paikallisista maalämpökaivon ominaisuuksista johtuen niin paljon, että huomio tulisi kiinnittää maalämpökaivon vertailutulosten erotukseen, eikä yksittäisen maalämpökollektorin mittausarvoon.

”Tulokset osoittavat että, Pipelife Dueta™ maalämpökaivon lämpöresistanssiksi 0,085 ja Pipelife maalämpökollektorilla varustelun kaivon lämpöresistanssiksi 0,08 K/W, josta saadaan johdettua samoissa olosuhteissa mitattuna vähintään 6 % ero lämmöntalteenottokyvyssä. Testin mukaan Dueta™ kollektorilla rakennettu maalämpökaivo tuotti yli 6 % enemmän energiaa, kuin perinteisellä maalämpöputkella toteutettu maalämpökaivo” Ervasti kertoo.

Korkea lämmön talteenottokyky ei vaaranna asennettavuutta Uuden maalämpökollektorin ajatus syntyi yhdessä maalämpöporaajien kanssa. Tuotteen kehittämisen yksi näkökulmista oli helppo asennettavuus. Tavoitteena kehityksessä oli asennustyön helpottuminen ja turhien työvaiheiden poistaminen maalämpökollektorin asentamisessa.

”Duetassa ei tarvita erillisiä erotinkappaleita. Erillisten erotinkappaleiden ongelmana on ollut myös niiden tasaantuminen, sekä irtoaminen joustamattomuuden vuoksi maalämpökaivon kaareutuessa. Tätä ei luonnollisesti voi tapahtua integroidulle erottimelle, kun erotin on putken rakenteessa kiinni koko maalämpökaivon matkalta. Tämä tarkoittaa myös että putki on koko matkaltaan kiinni kalliossa optimoimassa lämmön siirtoa” täsmentää tuotepäällikkö Ervasti.

Pipelife on optimoinut tuotteisiinsa myös maalämpöputken U-kappaleen virtaus- ja kestävyysominaisuuksia. Pipelifen ruiskuvaletussa kollektorissa on vähennetty liitossaumojen määrää, jolloin inhimillisille erehdyksille alttiit hitsausliitokset on minimoitu.

Maalämpöputket toimitetaan valmiina kollektorikieppeinä, U-kappale ja paino integroituna. Valikoimasta löytyvät tuotteet tyypillisimpiin asennusmittoihin. Pipelife maalämpökollektoreissa käytetään pohjoismaisiin olosuhteisiin soveltuvaa Nordic Poly Mark merkittyä paineputkea.

Pipelife on kehittänyt myös maalämpöputken asentamisessa käytettäviä asennuslaitteita, joilla helpotetaan asennusta ja minimoidaan putkivaurioiden riskiä. Uusi asennuslaite on kotimaista valmistusta ja se on kehitetty yhdessä asennusliikkeiltä saadun palauteen perustella. Asennuslaiteen kehitystyössä kiinnitettiin erityisesti huomiota suureen kitkapintaalaan, soveltuvuuteen kaikille putkityypeille ja helppokäyttöisyyteen.

Lisää Maalämmön huolto-varmuutta mallisuojatulla asennus- ja huoltokaivolla

Maalämpöjärjestelmää asennettaessa kannattaa huolehtia myös asennus- ja huoltokaivon asentamisesta. Asennuskaivo helpottaa lämmönkeruuputkiston tarkastamista ja tarvittaessa huoltamista. Pipelife on suunnitellut asennus- ja huoltokaivonsa vastuullisten maalämpöurakoijien yhdistyksen - Poratek ry:n suositusten mukaan. Huoltokaivojen lisäksi Pipelifelta saat myös maalämpoputkien asennussuojat, sekä jakokaivot.

Lisätietoja:
- MIKA ERVASTI, TUOTEPÄÄLLIKKÖ
  Pipelife Finland
  puhelin: 040 8453 206
  mika.ervasti@pipelife.fi

Pipelife Dueta painuu tiiviisti koko maalämpokaivon matkalta ulkoseinämiin.