UUTISET02/201416.05.2014

Otanmäki-Kajaani siirtoviemäri ja yhdysvesijohto käyttöönottovaiheessa

Monet linjauksen varrella olevat kiinteistöt voivat nyt liittyä vesijohtoverkostoon ja turvata näin laadukkaan talousveden saannin.
Monet linjauksen varrella olevat kiinteistöt voivat nyt liittyä vesijohtoverkostoon ja turvata näin laadukkaan talousveden saannin.

Kajaanin ja Vuolijoen kuntaliitos vuonna 2007 käynnisti alueella vesihuoltohankkeen, joka on nyt loppusuoralla. Otanmäen ja Kajaanin välille on valmistumassa siirtoviemäri, ja tämän jälkeen Vuolijoen ja Otanmäen jätevedet tullaan käsittelemään Kajaanin Peuraniemen jätevedenpuhdistamolla. Rakennettujen jätevesipumppaamoiden ja paineenkorotusasemien toimituksesta vastasivat yhteistyössä Ahlsell Oy ja Xylem.

Kajaanin ja Vuolijoen kuntaliitoksen jälkeen Vuolijoen jätevedenpuhdistamo päätettiin
lakkauttaa ja jätevedet alettiin johtaa puhdistettavaksi Otanmäen laitokselle. Koska Otanmäen puhdistamo ei ollut enää uusinta käyttökelpoista tekniikkaa, jatkokehittämisen vaihtoehdoiksi tulivat kokonaan uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen Otanmäkeen tai siirtoviemärin rakentaminen Otanmäen ja Kajaanin välille. Siirtoviemäri katsottiin paremmaksi vaihtoehdoksi ja rakentaminen aloitettiin syksyllä 2012.

”Rakentaminen kohtasi vaikeuksia, kun ensimmäinen urakoitsija joutui maksuvaikeuksiin ja työt jäivät joksikin aikaa kesken. Uudessa kilpailutuksessa painotettiin uuden urakoitsijan pitkää toimintahistoriaa ja vakavaraisuutta. Samalla urakoitsijalle annettiin laaja kokonaisvastuu työn toteuttamisesta. Tämä osoittautui toimivaksi ratkaisuksi ja hanke on valmistumassa suunnitelmienmukaan”, kertoo verkostopäällikkö Markku Piirainen Kajaanin Vesi –liikelaitoksesta.

Hanke toteutettiin valtion vesihuoltotyönä ja rahoittajina olivat Kainuun ELY-keskus ja Kajaanin Vesi. Tilaajana oli Kainuun Vesi –liikelaitos, rakennuttajana toimi Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus, suunnittelijana Maveplan Oy ja työn toteutuksesta vastasi Niskasen Maansiirto Oy.

Siirtoviemäriä rakennettiin 37 kilometriä ja yhdysvesijohtoa 24 kilometriä. Jätevedenpumppaamoja rakennettiin kymmenen ja paineenkorotusasemia viisi. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 3,5 miljoonaa euroa.

Monet linjauksen varrella olevat kiinteistöt voivat nyt liittyä vesijohtoverkostoon ja turvata näin laadukkaan talousveden saannin.

Korkeat laatuvaatimukset

Pumppaamojen ja paineenkorotusasemien laitetoimituksesta vastasivat yhteistyössä Ahlsell Oy ja Xylem. Laitteiden laatuvaatimukset olivat tavallista korkeammat, sillä pumpuilta ja venttiileiltä edellytettiin viiden vuoden takuuta. Pumppaamot ja paineenkorotusasemat kuuluivat urakoitsijan toimitussisältöön, joten asiakkaana toimituksille oli Niskasen Maansiirto Oy. Niskasen aiempiin projekteihin kuuluu muun muassa viime vuoden lopulla valmistunut Ii-Haukipudas siirtoviemäri.

”Ahlsellin ja Xylemin tarjoama toimitussisältö täytti vaaditut kriteerit ja oli hinta/laatu-suhteeltaan paras. Xylemin tuotteet ovat tulleet tutuiksi aiemmissa projekteissa ja havaittu laadukkaiksi ja luotettaviksi. Myös huolto ja jälkimarkkinointi ovat toimineet erinomaisesti. Aikataulun kanssa oli projektin alussa haasteita, mutta työt saatiin valmiiksi tilaajan asettaman aikataulun mukaisesti”, sanoo Niskasen Maansiirto Oy:n toimitusjohtaja Pekka Niskanen.

”Olemme tehneet tiiviimpää yhteistyötä logistiikassa ja markkinoinnissa Ahlsellin kanssa pari vuotta ja se on alkanut tuottaa tulosta. Suurin osa saamistamme tarjouskyselyistä tulee jo Ahlsellin kautta. Tuotteidemme vahvuuksia ovat luotettavuus ja energiatehokkuus. Pumppumme ovat lähes tukkeutumattomia ja hyvän hyötysuhteen ansiosta asiakkaamme voivat säästää energiakustannuksissa kohteesta riippuen jopa 15–20 prosenttia. Lisäksi hyvän pumpun hyötysuhteen avulla voidaan säästää investointikustannuksissa esimerkiksi pienempien sähköliitäntöjen kautta”, kertoo Xylemin Itä-Suomen aluepäällikkö Jyrki Walden.

Investoinnin jälkeen alueen jätevesien puhdistus keskittyy Kajaanin Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle ja siirtoviemärin varrella olevat kiinteistöt voivat liittyä kyläkunnittain linjapumppaamoiden kautta siirtoviemäriin. Yhdysvesijohdon rakentaminen parantaa vedenjakelun toimintavarmuutta mahdollistaen talousveden johtamisen molempiin suuntiin Otanmäen ja Kajaanin välillä.

Otanmäki-Kajaani siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen

- TILAAJA
  Kajaanin Vesi –liikelaitos

- RAHOITUS
  Kainuun ELY-keskus ja Kajaanin Vesiliikelaitos

- RAKENNUTTAJA
  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

- SUUNNITTELIJA
  Maveplan Oy

- URAKOINTI
  Niskasen Maansiirto Oy

- LAITETOIMITUKSET
  Xylem ja Ahlsell