LVI02/201314.05.2013

Maasuodatuksen periaate uuteen harmaanveden biopuhdistamoon

BioRami-puhdistamo on nopea ja kustannuksia säästävä, sähkötön ja kemikaaliton ratkaisu.
BioRami-puhdistamo on nopea ja kustannuksia säästävä, sähkötön ja kemikaaliton ratkaisu.

Wavin-Labkon uusi tuote pienentää investointipaineita haja-asutusalueilla.

– On upea tunne, kun saan kuusi vuotta kehittämäni keksinnön markkinoille. Keksinnön ydin on siinä, että olen kutistanut maasuodattimen yhteen säiliöön. Hyvä puoli on myös se, että jäteveden puhdistus tapahtuu sähköttömästi, kertoo keksijä Raimo Flink.

Harmaiden jätevesien puhdistukseen Wavin-Labko Oy on tuonut markkinoille uuden kotimaisen, biologisen harmaavesipuhdistamon.

Puhdistamo jäljittelee perinteistä maasuodatinta, mutta puhdistamossa suodatus tapahtuu säiliön sisällä. Pienikokoisen BioRami –puhdistamon toiminta perustuu aktiiviseen biofilmiin. Biofilmi on mikrobien muodostama kerrostuma, joka kasvaa puhdistamoon asennettavien biosäkkien pinnalle mikrobien käyttäessä hyväkseen jäteveden sisältämiä ravinteita. BioRami –puhdistamo ei vaadi suodatinmassojen vaihtoa. Eikä ympärilleen maapuhdistamokenttää, vaan puhdistamo on itsenäisesti toimiva ja ympäristöystävällinen. Puhdistunut vesi voidaan ohjata suoraan avo-ojaan tai vaihtoehtoisesti imeytetään maaperään. Uuden BioRami -puhdistamon kehitystyön takana on lempääläläinen keksijä Raimo Flink, jonka kanssa Wavin-Labko solmi lisenssisopimuksen viime joulukuussa.

Järjestelmässä korvataan suuri suodatin- ja moduulikenttä yhdellä säiliöllä sähköttömästi, toimintavarmasti ja helppohoitoisesti. Puhdistamot on lisäksi mahdollista tuottaa kilpailukykyiseen hintaan.

Jätevesien puhdistukseen liittyvä jätevesiasetuksen (209/2011) siirtymäaika päättyy 15.3.2016.

Kohuakin aiheuttaneen uudistuksen tavoitteena on vähentää luontoon kohdistuvaa kuormitusta orgaanisen aineksen, fosforin ja typen osalta ja näin ehkäistä sekä lähivesistöjen että pohja- tai kaivoveden pilaantumista. Uuden jätevesiasetuksen mukaan kunnalliseen viemäriverkostoon kuulumattomaan omakotiasuntoon ja osiin vapaa-ajanasuntoihinkin on rakennettava jäteveden puhdistus- tai talteenottolaitteistot, jotka vastaavat jätevesiasetuksen vaatimuksia.

Jätevesistä noin 80 % on harmaata jätevettä, jota syntyy peseytymisen, ruuan valmistuksen, tiskauksen ja pyykinpesun yhteydessä. Loput 20 % muodostuvat mustasta jätevedestä, eli WC-huuhteluvedestä. Raimo Flinkin keksimän haja-asutusalueiden kiinteistöjen harmaiden vesien puhdistamon toiminta jäljittelee perinteistä maasuodatinta, mutta vie tontilla tilaa vain runsaan neliömetrin. Sen lisäksi, että suodatusjärjestelmä vie tontilta tilaa murto-osan maasuodattimeen verrattuna, myös asennustyö on tehtävissä aiempaa helpommin ja nopeammin. Menetelmä soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa maanrakennus on kallioista tai muuten haasteellista.

Lisätietoja:
Wavin-Labko Oy / Teppo Parviainen,
tuotekehityspäällikkö
p. 020 1285 338,
teppo.parviainen@wavin-labko.fi

Wavin-Labko

Wavin-Labko on edelläkävijä erotin- ja jätevesituotteiden kehittäjänä ja valmistajana. Yrityksen tuotevalikoima kattaa liike- ja palvelurakentamisen erotinkaivojärjestelmät, haja-asutusalueen jätevesien käsittelyratkaisut, kiinteistö- ja kunnallistekniikan putkisto- ja kaivojärjestelmät sekä hule- ja sadevesien käsittelyjärjestelmät.

BioRami 500