LVI01/201314.02.2013

LVI-ala on pysynyt nuorten suosikkina

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-alan suosio on edelleen korkealla tasolla opiskelupaikkaa hakevien keskuudessa. Esimerkiksi vuonna 2012 kevään yhteishaussa talotekniikan perustutkintoon johtavaan koulutukseen oli hakijoita edellisvuotta enemmän vaikka muuten rakentamiseen liittyvät alat olivat menettäneet kiinnostavuuttaan. LVI-alan suosion uskotaan jatkuvan korkeana seuraavassakin yhteishaussa 25.2.–15.3.2013.

Suosion taustalla on kiinnostavan ammatin lisäksi työllisyystilanne, jota pidetään hyvänä. Vaikka uudisrakentaminen on tällä hetkellä hiljenemässä, LVI-ala ei kärsi tilanteesta yhtä pahoin kuin rakennusala keskimäärin. LVI-alalla työllisyystilannetta parantavat korjausrakentaminen ja palveluliiketoiminnan kasvu. Näillä sektoreilla tilanteen arvioidaan pysyvän kohtuullisen vakaana talouden ongelmista huolimatta.” kertoo asiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVITU ry:stä.

Suomen rakennuskanta ikääntyy vauhdilla ja erityisesti LVI-teknisten järjestelmien uusiminen ja teknisen tason nostaminen tulevat työllistämään LVI-alan asentajia pitkälle tulevaisuuteen. Jo nyt LVI-alalla korjausrakentamisen volyymi on suurempi kuin uudisrakentamisen ja sama kehitys tulee jatkumaan. Rakennusten teknistyminen ja sisäilmastoon liittyvät laatuvaatimukset lisäävät myös LVI-teknisten huolto- ja ylläpitopalveluiden tarvetta. Lähitulevaisuudessa kokonaan uuden työkentän tulevat
avaamaan lämmitystapamuutokset, jotka perustuvat tiukentuviin rakennusten energiatehokkuusvaatimuksiin. Suomessa on arvioitu olevan esimerkiksi noin 500 000 pientaloa, joiden lämmitys ja yhä useammin myös jäähdytys olisi jatkossa tehtävä ympäristöä vähemmän kuormittavilla ratkaisuilla. Näihin ratkaisuihin liittyvät usein vesikiertoinen lämmitys ja koneellinen ilmanvaihto.

Suosiota selittää myös se, että nuorilla on nykyään totuudenmukaisempi kuva LVI-alan työtehtävistä kuin aikaisemmilla sukupolvilla on ollut. LVI-alan asennustehtävistä huolehtivat putki- ja ilmanvaihtoasentajat työskentelevät nykyaikaisissa ympäristöissä moderneilla välineillä. Ammatti on itsenäinen ja siihen liittyy paljon tiedonhankkimiseen, töiden suunnitteluun ja laadunhallintaan liittyviä tehtäviä. Myös vuorovaikutustaidot ja palveluosaaminen kuuluvat nykyään jo perusvaatimuksiin.

”Talotekniikan perustutkinto uusiutui vuonna 2010. Uudistustyön aikana tutkinnon rakenne ja ammattitaitovaatimukset suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Tähänastiset kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia ja vaikuttaa siltä, että tutkinto antaa erinomaiset valmiudet LVI-asennuksiin liittyviä työtehtäviä varten myös tulevaisuudessa” sanoo Opetushallituksen Yli-insinööri Arto Pekkala, joka vastaa LVI-alan tutkintojen kehittämisestä.

Talotekniikan perustutkintoon johtavaa koulutusta tarjotaan tällä hetkellä 48 opetuspisteessä ympäri Suomea.

Lisätietoja:
Juha-Ville Mäkinen (045 8999 388)