LVI02/201221.05.2012

Stormbox huolehtii hulevesistä

Hulevesien hallinta on ajankohtainen asia niin kunnallisessa rakentamisessa kuin yksittäisten kiinteistöjen osalta. Hulevedet eivät enää imeydy maastoon luonnollisesti, koska rakennetun ympäristön määrä on kasvanut päällystettyjen ja rakennettujen pihojen määrän lisääntyessä. Sadevesiviemäreiden kapasiteetin kasvattaminen on ruutukaavatai taajama-alueilla usein taloudellisesti kannattamatonta. Aikaisemmissa mitoitusperusteissa ei ole osattu ottaa huomioon kasvanutta hulevesien määrää, joten ongelmaan on haettava ratkaisua muualta.

Muuttuva ilmasto luo lisää haasteita. Sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ja hetkittäiset sademäärät ovat kasvaneet, joten sadevesiviemäreiden kapasiteetti joutuu yhä kovemmalle koetukselle. Sadevesiviemäriverkoston laajentamisen sijaan rakennetaan huleveden hallintajärjestelmä, joka rajoittaa sadevesiverkostoon johdettavan veden määrää tai imeyttää hulevedet hallitusti maaperään.

Hulevesien hallintaan on saatavilla ratkaisuja useassa laajuudessa. Strombox on Pipelifen hulevesijärjestelmä, joka on kehitetty hulevesien viivyttämiseen, varastointiin ja imeyttämiseen. Pipelife Stormbox hulevesijärjestelmien valikoima kattaa niin kunnallisteknisiin kohteisiin mitoitettavat laajemmat ratkaisut kuin jokaisen omakotirakentajan kokoluokkaan soveltuvat asennuspaketit.

Stormbox säästää aikaa asennuksessa

Nurmijärvellä asennettiin viimevuoden maaliskuussa Stormbox hulevesijärjestelmä Telinekatajan uuden varasto ja huoltorakennuksen pihalle. Stormbox on Pipelife:n Hulevesijärjestelmä, joka on kehitetty hulevesien viivyttämiseen, varastointiin ja imeyttämiseen.

Stormbox-hulevesijärjestelmän etuina ovat sen nopea asennettavuus, kasetin keveys ja tilavuuteensa nähden suuri kapasiteetti. Pipelife Stormbox hulevesikasettia ei tarvitse koota erikseen työmaalla, vaan kasetit toimitetaan valmiiksi muodossaan olevina kasetteina. Hulevesijärjestelmän asentaminen on helppoa. Ensimmäinen kerros Strombox kasetteja asennetaan pohjalevyjen päälle ja seuraavat kerrokset kiinnitetään päällekkäin ainutlaatuisella tiililimityksellä, jolloin rakenteesta tulee erittäin vahva. Kasettien kiinnittämiseen tarvitaan vain yhtä kiinniketyyppiä.

Stormboxin asentamisessa ei kuitenkaan kannata kiirehtiä pohjatöiden kanssa liikaa. "Kun tekee pohjan kunnolla mittoihin, niin saadaan myöhemmät kerrokset nopeasti paikoilleen. Korko laserilla kuntoon koko hulevesikentän osalta, niin loppu on helppoa ", huomauttaa Simo Karjalainen Maanrakennus Kari Jussilasta.

"Kohteen hulevesijärjestelmäksi valikoitiin yhdessä urakoitsijan kanssa Stormbox järjestelmä. Urakoitsija halusi kohteeseen helposti asennettavan tuotteen, joka on hinnaltaan kilpailukykyinen. Valinta kohdistui Pipelife:n vaihtoehtoon. Halusimme säästää Stormbox:lla urakoitsijan asentamiseen tarvittavaa aikaa." kertoo Kai Kumlin Ahlsell Infra-myynnistä.

Mitat
Pituus: 1200 mm
Leveys: 600 mm
Korkeus: 300 mm
Kapasiteetti
Netto 95,5 %
206 litraa
Yhteet
Sivuseinämistä:
2x110, 125 tai 160 mm.
Päältä 2x200 mm (patentoitu)

Miksi valita moduleihin perustuva hulevesijärjestelmä

Hulevesikasettien hyödyt realisoituvat niiden perinteisiin ratkaisuihin verrattuna paremmasta hyötytilavuudesta. "Sorapesän hyötytilavuus on noin 30 %, kun Stormboxilla päästään 95,5% nettohyötytilavuuteen, jokainen voi itse laskea kuinka paljon tämä säästää jo pelkästään maatöissä. Myös järjestelmän huollettavuus on kasettiratkaisuissa omaa luokkaansa." kertoo Mika Ervasti Pipelife Finlandista.

Stormbox:n kaltaiset moduuleihin perustuvat hulevesijärjestelmät ovat tulleet jäädäkseen myös suomalaisessa maarakentamisessa. "Onhan näitä tehty ennenkin murskeella, mutta helpompihan näitä on tehdä näillä Stromboxeilla. Eikä tarvitse kaivaa sitten uudelleen ylös, kun menevät tukkoon", kertoo Simo Karjalainen Maanrakennus Kari Jussilasta.

Kaikkiin kohteisiin

Nurmijärvelle asennettu Stormbox hulevesijärjestelmä on eurooppalaisessa mittakaavassa keskikokoinen järjestelmä. "Suurimmat asennetut Stormboxkohteet ovat Euroopassa kymmenien tuhansien yksiköiden kohteita, kuten lentokenttäkohde Puolassa, jossa asennettiin yli 25 000 kasettia". kertoo Pipelife International GmbH:n Stormbox tuotteesta vastaava Hielke Hoekstra.

Pipelife on kehittänyt Suomessa Strombox-kaseteista yhden kiinteistön tarpeisiin soveltuvan kiinteistökohtainen hulevesien imeytysjärjestelmän. Järjestelmä koostuu Stormbox hulevesikaseteista, suodatinkankaasta ja tarvittavista tulo-, virtauksensäätöyhteestä koostuvasta asennuspaketista. Tuote on tarkoitettu imeyttämään sade- ja hulevedet hallitusti omalle tontille. Imeytyspaketti hidastaa hulevesien virtausta viivytyshaaran avulla sadevesiverkkoon ja vähentää paikallisten sadevesiviemäreiden ja ojien tulvimista.

"Tampereen Vuoreksen alueelle ja Oulun Ritaharjuun on asennettu ensimmäiset kiinteistökohtaiset hulevesien viivytysjärjestelmät. Stormbox:n edut korostuvat pienemmissä kohteissa. Stormboxilla onnistuttiin rakentamaan kilpailukykyinen hulevesijärjestelmä yhden kiinteistön vaatimuksiin" kertoo Mika Ervasti Pipelifelta.

Hulevesien hallinta ei enää ole ongelma, sillä ne saadaan tehokkaasti ja helposti hallintaan Pipelifen ratkaisuilla. Pipelife neuvoo järjestelmien suunnittelussa, mitoittamisessa ja toteuttamisessa asiakkaitaan.

Lisätiedot:
Pipelife Finland Oy
+358 (0) 30 600 2200