LVI02/201221.05.2012

LVI -liikkeet kilpailevat töistä Uudellamaalla

LVI-asennus työllistää Suomessa noin 14 000 henkilöä ja alan markkina on noin 3 miljardia euroa.
LVI-asennus työllistää Suomessa noin 14 000 henkilöä ja alan markkina on noin 3 miljardia euroa.

Uudenmaan LVI-markkinoiden tilanne on kaksijakoinen: uudisrakentamisessa taistellaan tiukasti jokaisesta urakasta, korjausrakentamisen ja kunnossapidon tilanne sen sijaan on rakentamisen vaisuhkoista näkymistä huolimatta kohtuullisen hyvä.

Laskettavia kohteita Uudellamaalla riittää, ja urakoitsijat myös laskevat niitä vimmatusti. Keskimäärin yritykset pystyvät vastaamaan 70 %:in tarjouspyynnöistä, mutta läpimenoprosentti on alhainen 18. Kova kilpailu on vaikuttanut hintatasoon, jonka melkein joka kolmas vastaaja ilmoittaa laskeneen viime syksystä. Tarjoushintojen arvellaan pysyvän nykytasolla ensi syksyyn ulottuvalla tarkastelujaksolla, vaikka kustannusten nousuvauhti ylittää 3 %:a.

Vuoden 2011 liikevaihto verrattuna vuoteen 2010 kasvoi puolella yrityksistä. Kannattavuus oli hyvä 43 %:lla, tyydyttävä niin ikään 43 %:lla ja heikko 14 %:lla vastaajista. Lievään paranemiseen uskoo lähes 60 %.

Ammattityövoiman saatavuus on tyydyttävällä tasolla. Työt ja tekijät ovat lähes tasapainossa, lomautettuna on 3 % työvoimasta. Henkilökunnan määrä on nyt samalla tasolla kuin vuonna 2010, eikä sen uskota juurikaan kasvavan syksyyn mennessä.

Lisätiedot: Arvo Ylönen, 050 309 3670