LVI02/201004.05.2010

Mikä neuvoksi, kun paineet eivät riitä?

Käyttövesiverkoston heikot paineet tulevat ilmi mitä moninaisimmilla tavoilla. Asuinrakennuksissa yleisin oire, joka kertoo painetason riittämättömyydestä on se, että suihkut eivät pysy päällä, pesukoneet eivät toimi tai pesutulokset ovat heikkoja.

Yleisimpiä syitä alhaiseen painetasoon kunnallisen vedenjakelun piirissä on heikko jakelupaine, rakennuksen korkeus tai kulutusmäärään nähden liian pieni putkiston koko.

Myös erilaiset putkistoon kertyneet epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa putken virtausaukon pienenemistä ja tätä kautta heikentää veden painetta. Teollisuudessa paineen tarve saattaa olla huomattavasti suurempi esimerkiksi pesuprosesseissa. Tällöin joudutaan korottamaan painetta erillisillä paineenkorotuspumpuilla tai koneikolla.

Wilo Finland Oy markkinoi erilaisiin paineenkorotustarpeisiin valmiita teräsalustalle koottuja paineenkorotuskoneikkoja, jotka ovat kytkentävalmiita energiatehokkaita kokonaisuuksia. Painetta ohjataan pumpun omalla taajuusmuuttajalla joka takaa tasaisen käyttöpaineen vedenkulutuksen mukaan.

Koneikko on kytkentävalmis kokonaisuus, joka sisältää pumput, pumppujen taajuusmuuttajat, putkistot venttiileineen sekä kuivakäyntisuojan vedenjakelukatkosten varalle. Pumppuja koneikossa on yhdestä kuuteen kappaletta. Maksimi virtaama on lähes 200 l/sekunnissa ja paineenkorotuskyky yli 20 bar.

Tyypillisimpiä käyttökohteita ovat asuin- ja liikerakennukset, teollisuuden pesuprosessit,
kunnalliset linjaan sijoitettavat paineenkorotuspumppaamot sekä urheilu- ja golfkenttien
kastelujärjestelmät.

Koneikko voidaan toimittaa myös maahan upotettavana lujitemuovisäiliöön valmistettuna
paineenkorotuspumppaamona.