LVI01/201002.02.2010

Lämmönsäädön täytyy mukautua talon tarpeisiin

Nyt rakennetaan energiatehokkaita taloja, joissa on paksut eristeet. Öljylämmitykselle mietitään vaihtoehtoja. Talojen erilaisesta lämpökäyttäytymisestä johtuen yksi lämmönsäätötapa ei enää sovi kaikkiin rakennuksiin. Aurinkopaneelit ja vesi-ilmalämpöpumput tekevät tuloaan vanhojen lämmönlähteiden rinnalle. Pystyykö lämmönsäätöautomatiikka vastaamaan näihin haasteisiin?

Hybridilämmitys haastaa

Energiansäästämiseen ja ympäristöystävälliseen lämmitykseen tähtäävät saneeraukset ovat yleistyneet. "Ei ole järkevää hävittää vanhaa järjestelmää kokonaan, vaan täydentää sitä uudella tekniikalla", tuumaa Sakari Mäenpää, insinööritoimisto Airlon Oy:stä. Huolena on eri lämmitystapojen järkevä yhteensovittaminen. "Miten varmistat, että käytössä
on aina optimaalisin lämmitystapa?" kysyy Mäenpää.

"Uudella lämmönsäätimellämme voi ohjata kahta lämmönlähdettä rinnakkain. Edullisempaa lämmönlähdettä, esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppua, hyödynnetään
mahdollisimman paljon ja rinnakkaisjärjestelmää mm. kireimpien pakkasjaksojen aikana,
jolloin lämmitystehoa tarvitaan lisää", kertoo Ouman Oy:n toimitusjohtaja Martti Jokelainen.

Painopisteinä tuotekehitys ja säädön tarkkuus

Ouman on käyttänyt viimevuosina 20 % liikevaihdostaan uusien tuotteiden kehittämiseen.

"Säädön tarkkuus on tinkimätön tavoitteemme", kuvaa Ouman-tuotteiden kehittäjä Eino Hintsala tuotekehityksen painopisteitä. Lämmönsäätötekniikka kehittyy jatkuvasti. Hänen mukaansa nykyisten automaatiotuotteiden laskentateho antaa myös mahdollisuuden
entistä tarkempaan ja älykkäämpään säätöön. "Asiat ovat olleet tiedossa jo pitkään, mutta
kustannustehokasta tekniikkaa ei aiemmin ole ollut", Hintsala toteaa. Matalaenergiataloissa paksut seinärakenteet ja lattialämmitykselle tyypillinen hidas reagointi aiheuttavat pitkiä viiveitä lämmönsäätöön. Lämmönsäätimen täytyy kyetä hallitsemaan nämä viiveet.

Älykkäämmät säätimet jo markkinoilla

Lisätiedot

Ouman Oy:n myyntiryhmä
Puh. 0424 840 400

Liiketoimintajohtaja, kotiautomaatio
Kari Kokko
Puh. 040 840 2314

www.ouman.fi