MUUT ARTIKKELIT02/201416.05.2014

NPM-merkki osoittaa muoviputken laadun

Kuva: Antti Verkasalo
Kuva: Antti Verkasalo

Nordic Poly Mark (NPM) -merkki takaa muoviputken soveltuvuuden pohjoismaisiin käyttöolosuhteisiin. Ostajalle NPM-merkitty tuote on riskitön ja turvallinen valinta. Putkistojen asennuksesta ja käytöstä vastaavat arvostavat erityisesti asennuksen sujuvuutta ja NPM-putkien luotettavuutta.

Nordic Poly Mark -merkki on löytynyt suurimpien muoviputkivalmistajien tuotteista jo usean vuoden ajan. Vaihtoehtoisia NPM-laatuvaatimukset täyttäviä tuotteita on markkinoilla runsaasti saatavilla. Vaatimalla NPM-merkittyjä muoviputkia viranomaiset, suunnittelijat, asentajat ja loppukäyttäjät voivat varmistua siitä, että tuotteet toimivat oikein asennettuina moitteettomasti.

NPM-merkki on suositeltavaa ottaa osaksi tuotevaatimuksia jo tarjouskilpailuissa. Esimerkiksi monet vesihuoltolaitokset ovat ottaneet laatumerkinnän vaatimuksekseen valitessaan muoviputkituotteita.

Muoviputkille on käytössä eurooppalaiset ENtuotestandardit, mutta muoviputkille ei vielä ole
niin sanottuja harmonisoituja EN-standardeja. Muoviputkituotteissa ei siis voi vielä käyttää CEmerkintää, joka tuli pakolliseksi rakennustuotteissa EU-maissa kesällä 2013. Muoviputkituotteiden CE-merkintä alkaa aikaisintaan vuonna 2015.

EU-maiden yhteisen CE-merkinnän on tarkoitus poistaa kaupan esteitä. Käytännössä se tulee muoviputkien osalta olemaan valmistajan vakuutus siitä, että putki ei ole terveydelle vaarallinen ja että sen käyttö on turvallista. Nordic Poly Mark -merkityt tuotteet täyttävät jo nyt CEmerkinnän tuotevaatimukset. Lisäksi ne täyttävät pohjoismaisten olosuhteiden asettamat erityisvaatimukset.

NPM-merkittyihin tuotteisiin liittyvä sertifiointi tarkoittaa, että tuotteet on testattu ja tarkistettu
pohjoismaisiin olosuhteisiin soveltuviksi. Ainoastaan sertifioiduissa tuotteissa on oikeus käyttää Nordic Poly Mark -merkkiä. Merkin käyttöoikeutta voi hakea pohjoismaisten sertifioijien muodostamalta INSTA-CERT-ryhmältä. INSTACERTin jäsenet valvovat testein ja tarkastuksin, että sertifioidut tuotteet täyttävät jatkuvasti niille asetetut vaatimukset. Sertifioinnin perusteisiin kuuluu muun muassa se, että sertifioidut muoviputket kestävät pakkasen ja roudan sekä soveltuvat juomaveden johtamiseen. Niiden ominaisuuksista on testattu esimerkiksi iskulujuus, muhviliitosten tiiviys ja paineenkestävyys.

Nordic Poly Mark -järjestelmä on avoin, joten myös muut kuin pohjoismaiset muoviputkivalmistajat voivat hakea NPM-merkin käyttöoikeutta. Suomessa käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo Inspecta Sertifiointi Oy. INSTA-CERTin hyväksymänä suomalaisena testaajana ja tarkastajana toimii VTT Expert Services Oy.